Εκδηλώσεις

Φιλοξενία και τα Λαϊκά Εθιμικά Δρώμενα

Τρίτη, 22. Αυγούστου 2017, 20:00

Φιλοξενία και τα Λαϊκά Εθιμικά Δρώμενα του Ελληνικού Πολιτισμού
 
Στρογγυλό τραπέζι με θέμα την φιλοξενία και τα λαϊκά εθιμικά δρώμενα του ελληνικού πολιτισμού από ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της Ζωή Ν. Μάργαρη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Συκιά, Χώρα Τήνου
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη
 

Φιλοξενία και τα Λαϊκά Εθιμικά Δρώμενα του Ελληνικού Πολιτισμού

Oμιλίες

 22 Aug 2017 _ 22 Aug 2017 

               20:00 

 Συκιά, Χώρα Τήνου

Στρογγυλό τραπέζι με θέμα την φιλοξενία και τα λαϊκά εθιμικά δρώμενα του ελληνικού πολιτισμού από ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και της Ζωή Ν. Μάργαρη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

Πίσω