Ξινάρα“ Το παλάτι του Δεσπότη “

Secrets

 • H Ξινάρα είναι χτισμένη στους πρόποδες του Ξώμπουργου και χρονολογείται από τον 19ο αι. 
 • Κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, υπήρξε πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο του νησιού που
  συγκέντρωνε τις περισσότερες βιοτεχνίες του νησιού.
 • Από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, αποτελεί την έδρα της Καθολικής Επισκοπής Τήνου.
 • Στο εντυπωσιακό κτίριο που συναντάτε στην είσοδο του χωριού και είναι γνωστό ως το
  “Παλάτι του ∆εσπότη ”, στεγάζονται το Αρχείο Καθολικής Επισκοπής Τήνου και το Μουσείο
  Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.
 • Παλιότερα στο Παλάτι του Δεσπότη λειτουργούσε ιεροσπουδαστήριο.
 • Ιδιαίτερα αξιόλογες αρχιτεκτονικά είναι οι δυο καθολικές εκκλησίες της Ξινάρας: η Παναγία
  του Ροδαρίου (1860-1870) που είναι η Μητρόπολη της Καθολικής Αρχιεπισκοπής και η
  εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (1836).
 • Στο θεατράκι της Ξινάρας πραγματοποιούνται, το καλοκαίρι, πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πρόσβαση

 • Απέχει 7χλμ από τη Χώρα. 
 • Ακολουθείτε το νέο οδικό δίκυτο (ξεκινώντας από τη Λεωφόρο Τριποτάμου),
  στρίβετε αριστερά στην πρώτη διαστάυρωση και δεξιά στην δεύτερη που οδηγεί
  στην Ξινάρα.
 • Αναλυτικός Χάρτης